Pakiet RATUSZ w Urzędzie Miejskim Orzesze

Dnia 11 sierpnia 2008 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Orzesze - Andrzejem Szafrańcem a Prezesem spółki Rekord SI - Januszem Szymurą została podpisana umowa, której przedmiotem jest: "Dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową dla Urzędu Miejskiego w Orzeszu".

 Powyższy kontrakt jest rezultatem wygranego przetargu, który obejmuje:

  •  dostawę modułów  finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i podatkowych
  •  konwersję danych oraz prace szkoleniowo-wdrożeniowe
  •  dostawę infrastruktury sprzętowej (serwer oraz system pamięci masowej IBM, zestawy komputerowe, zasilacz awaryjny i osprzęt sieciowy).

Od tego roku działamy na rynku IT
1989

Klientów korzysta z naszego oprogramowania
500

Pracowników liczy nasza kadra
110

Zysków przeznaczamy na działalność prospołeczną
50%

Otrzymaliśmy nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play"
4

Oddziały w całej Polsce
3