klasyfikacja i kodowanie materiałów

W przedsiębiorstwie musi istnieć możliwość jednoznacznego i nieomylnego nazwania każdego przedmiotu (głównie wyrobów, półfabrykatów oraz materiałów i surowców biorących udział w procesie wytwórczym), a także każdej osoby, zasobu wytwórczego i każdego stanu rzeczy (zadania, zlecenia, czynności itd.

 1. Wdrożenie w zakładach Seco/Warwick

  Wdorżenie w zakładach Seco/Wawrick

  Jak polski system klasy ERP pomógł zbudować światową jakość w zakresie produkcji projektowanej oraz realizowanej na jednostkowe zamówienia.

 2. Zarządzanie produkcją na zamówienie

  Wdrożenie systemu Rekord.ERP w gnieźnieńskim Trepko

  Firma Trepko sp. z o.o. jest wiodącym producentem w branży maszynowej. Od 2002 r. działa w ramach Grupy Trepko, której główna siedziba mieści się w Danii.

 3. analiza i wizualizacja procesów oraz systemów produkcyjnych

  Analiza i wizualizacja procesów oraz systemów produkcyjnych

  Ogromne tempo przemian gospodarczych w obecnej rzeczywistości rodzi konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w zakresie zarządzania szeroko rozumianym procesem produkcyjnym, począwszy od przyjmowania i realizacji zamówień, poprzez logistykę zaopatrzenia, magazynowania, wytwarzania i dystrybucji aż do obsługi posprzedażnej.

 4. zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi

  Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi – harmonogramowanie i bilansowanie zasobów

  Wymagania współczesnego rynku wymuszają elastyczne podejście w realizacji zamówień klientów. Jednym z najważniejszych parametrów oceny producenta na rynku jest wskaźnik związany ze skróceniem czasu dostępu produktu na rynku.

 5. Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej

  Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw z wykorzystaniem kodów kreskowych i tagów RFID

  Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu.

 6. planowanie potrzeb materiałowych

  Planowanie potrzeb materiałowych – optymalizacja zaopatrzenia i zapasów materiałowych

  Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Ponoszone koszty zakupu surowców, materiałów i części decydują więc nie tylko o koszcie wyrobu gotowego, ale również o marży, jaką przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć przy jego sprzedaży.