Wdrożenie w zakładach Seco/Warwick

Jak polski system klasy ERP pomógł zbudować światową jakość w zakresie produkcji projektowanej oraz realizowanej na jednostkowe zamówienia.

Ze względu na specyfikę produkcji jednostkowej stawiamy bardzo wysokie wymagania dla systemu informatycznego.

 1. zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi

  Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi – harmonogramowanie i bilansowanie zasobów

  Wymagania współczesnego rynku wymuszają elastyczne podejście w realizacji zamówień klientów. Jednym z najważniejszych parametrów oceny producenta na rynku jest wskaźnik związany ze skróceniem czasu dostępu produktu na rynku.

 2. Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej

  Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw z wykorzystaniem kodów kreskowych i tagów RFID

  Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu.

 3. planowanie potrzeb materiałowych

  Planowanie potrzeb materiałowych – optymalizacja zaopatrzenia i zapasów materiałowych

  Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Ponoszone koszty zakupu surowców, materiałów i części decydują więc nie tylko o koszcie wyrobu gotowego, ale również o marży, jaką przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć przy jego sprzedaży.

 4. Analiza organizacyjna - Rekord SI

  Analiza organizacyjna i wykonanie projektu reorganizacji procesów w kontekście zastosowania zintegrowanego systemu informacyjnego

  Głębokie i szybko zachodzące przeobrażenia gospodarcze ostatnich lat powodują, że każde przedsiębiorstwo coraz więcej uwagi poświęca instrumentom zarządzania decydujących o ich konkurencyjności.

 5. wprowadzenie do konsultingu

  Wprowadzenie do konsultingu

  Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym.  Spowodowane jest to, między innymi, mnogością strumieni dóbr (surowców, części, półfabrykatów, wyrobów gotowych, itp.