zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi

Wymagania współczesnego rynku wymuszają elastyczne podejście w realizacji zamówień klientów. Jednym z najważniejszych parametrów oceny producenta na rynku jest wskaźnik związany ze skróceniem czasu dostępu produktu na rynku.

  1. Analiza organizacyjna - Rekord SI

    Analiza organizacyjna i wykonanie projektu reorganizacji procesów w kontekście zastosowania zintegrowanego systemu informacyjnego

    Głębokie i szybko zachodzące przeobrażenia gospodarcze ostatnich lat powodują, że każde przedsiębiorstwo coraz więcej uwagi poświęca instrumentom zarządzania decydujących o ich konkurencyjności.

  2. wprowadzenie do konsultingu

    Wprowadzenie do konsultingu

    Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym.  Spowodowane jest to, między innymi, mnogością strumieni dóbr (surowców, części, półfabrykatów, wyrobów gotowych, itp.