Liczba zarejestrowanych uczestników 8

Definicje i parametry XML – podstawy

Dane jednostki/firmy
Urząd/Firma(*)
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Invalid Input

Umowa serwisowa(*)
zaznacz właściwe

Dane uczestnika
Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Uwagi
Invalid Input