Programista systemów ERP .Net/C#

Bielsko-Biała

Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w kilkuosobowym zespole, który tworzy nowe produkty integrujące się z wykorzystywanym przez kilkuset klientów systemem Rekord.ERP.
Szukamy programisty, który lubi widzieć rezultaty swojej pracy, ważny jest dla niego stabilny rozwój zawodowy i ceni sobie dobre relacje w zespole.

Główne zadania:

 • Projektowanie i tworzenie systemów webowych dla przedsiębiorstw związanych z obszarem e-commerce
 • Analiza biznesowa istniejących i przyszłych wymagań funkcjonalnych
 • Praca w metodyce SCRUM

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Znajomość platformy .NET oraz języka C#
 • Znajomość relacyjnych baz danych i SQL
 • Znajomość JavaScript, HTML5, CSS
 • Mile widziana znajomość środowiska Delphi oraz technologii: XML, XSD i XSLT
 • Umiejętność czytania dokumentacji w języku angielskim

Na co dzień używamy:

 • .NET/C#, JavaScript, Type Script, HTML, CSS, Delphi
 • MVC, Angular, React
 • Entity Framework
 • Visual Studio, ReSharper, NCrunch, WebStorm, Delphi XE
 • GIT i SVN
 • JIRA
 • Dysk SSD, stanowisko wielomonitorowe
 • CI, TDD
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj