Wdrożeniowiec systemów informatycznych

Bielsko-Biała

Główne zadania:

 • Udział w realizacji projektów informatycznych
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania
 • Konsultacje wdrożeniowe, analiza i rozwiązywanie problemów
 • Wsparcie procesów rozwoju oprogramowania

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Umiejętność budowania prostych zapytań SQL
 • Otwartość na pracę z ludźmi i pracę w zespole
 • Zaangażowanie, zdecydowanie i chęć do nauki
 • Mile widziani studenci ostatnich lat i absolwenci kierunku informatyka
 • Prawo jazdy kat. B

Zapewniamy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Uczestnictwo w realizacji ambitnych projektów
Istnieje możliwość podjęcia pracy na stanowisku wdrożeniowca w zespole kadrowo-płacowym, zespole rozliczeń podatków i opłat lub w zespole finansowo-budżetowym.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj