Junior DevOps (staż)

Bielsko-Biała

Jeśli jesteś studentem kierunków technicznych i interesujesz się tematyką IT – wyślij do nas aplikację w ramach naboru na staż.

Główne zadania:

 • udział w projektach związanych z rozwojem usług Rekord
 • wdrażanie środowisk aplikacyjno-bazodanowych Rekord
 • utrzymywanie i aktualizację wybranych usług w środowisku Linux/Windows

Technologie:

 • Linux
 • Windows Server (Hyper-V, IIS, AD)
 • Ansible, Ansible AWX,
 • Docker
 • Gitlab
 • RHV/oVirt

Wymagania:

 • język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • chęć nauki i samodoskonalenia
 • podstawowa znajomość systemów Linux (RH/CentOS) oraz Windows Server

Oferujemy:

 • kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • stabilne zatrudnienie
 • zespół, w którym ceni się dobre relacje i współpracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udziału w szkoleniach wewnętrznych
 • program adaptacji nowych pracowników
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj