nagrody Rekord SI

Nagrody

Otrzymane nagrody i wyróżnienia stanowią potwierdzenie wiarygodności firmy jak i stabilnej pozycji rynkowej:

certyfikat fair-play

Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair – Play

Firma od 2000 roku, corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Przedsiębiorstwo Fair-Play

Nagroda główna w Programie Przedsiębiorstwo FAIR – PLAY

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play", działający od 1998 roku, ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji, są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe, wykazując uczciwość i wierność zasadom fair play w biznesie.

REKORD jest czterokrotnym laureatem Statuetki - nagrody głównej konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2002, 2008, 2011 oraz 2015 rok) oraz Diamentowej Statuetki za wieloletni udział w Programie.

Firma dobrze widziana

„Firma Dobrze Widziana”

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. Tytuł może otrzymać każdy członek Business Centre Club, a konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz metody komunikacji firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań.

Diamen do lideru polskiego biznesu

Diamenty do Złotej Statuetki „Lider Polskiego Biznesu”

Diament do Złotej Statuetki „Lider Polskiego Biznesu” jest przyznawany właścicielom firm i firmom, które w okresie od otrzymania Statuetki utrzymały, bądź poprawiły swoją pozycję na rynku.
REKORD otrzymał Diamenty kolejno w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.

Lider polskiego biznesu 2009

Nagroda Główna – Złota Statuetka Lider Polskiego Biznesu 2009

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.

Wyróżnienie zostało przyznane zarówno firmie REKORD SI sp. z o.o., jak i prezesowi - Januszowi Szymurze.

Firma roku 2012

„FIRMA ROKU 2012”

Tytuł przyznawany jest najlepszej firmie w mieście (regionie). Jest wyrazem uznania dla dobrych wyników ekonomicznych, stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz dla profesjonalnego świadczenia usług.

W poprzednich latach firma była wyróżniana:

  • w 2008 roku -  wśród wszystkich firm działających na terenie miasta Bielsko - Biała,
  • w 2005 roku -  w kategorii „najlepszy pracodawca”,
  • w 2002 roku -  w kategorii „mała firma”.

Medal Europejski Rekord SI

Medal Europejski

W 2013 roku „Medal” przyznano firmie za program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami.

Wcześniej firma była wyróżniana za:

  • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
  • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
  • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
  • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).

Rekord.ERP Jakość roku

Jakość roku 2012

Pakiet REKORD.ERP autorstwa REKORDU został wyróżniony w największym pro-jakościowym konkursie w Polsce tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT. Jednocześnie, sama firma - jako dwukrotny uczestnik konkursu - uzyskała tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO. Organizatorem konkursu JAKOŚĆ ROKU jest Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Lider rynku informatycznego na śląsku

Lider Rynku Informatycznego 2010 na Śląsku oraz certyfikat EURO-PARTNER

Certyfikat EURO PARTNER przyznawany jest dla najlepszych przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy Unii Europejskiej. Natomiast nagroda Lidera Rynku Informatycznego jest przyznawana w dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia biznesowe w dziedzinie informatyki.
W skład Kapituły Plebiscytu przyznającej wyróżnienia weszli Starostowie z województwa śląskiego, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego a także ekonomiści i pracownicy naukowi.

Dobrodziej sportu w Bielsku-Białej

„Dobrodziej sportu 2012”

Nagroda wręczona firmie podczas dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze sportowcami, szkoleniowcami i działaczami bielskich klubów sportowych oraz olimpijczykami.

Nagrody dla Prezesa Zarządu

Menedżer Roku (2017 rok)

Wyróżnienie przyznane przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów, które w konkursie „Sukces na Śląsku” nagradza najlepszych, najbardziej reaktywnych menedżerów i najlepiej zarządzane firmy.


Beskidzki Anioł Sukcesu (2014 rok)

Nagroda przyznawana osobom, które nie tylko same osiągnęły sukces, ale również potrafią się nim dzielić z innymi. Beskidzka Gala Sukcesu, podczas której przyznawane są wyróżnienia wraz ze statuetką stworzona przez znaną bielską rzeźbiarkę Lidię Szwiertnię, organizowana jest przez stowarzyszenia „Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu” z Bielska-Białej.


Zasłużony dla Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej (2012 rok)

Dzięki decyzji Janusza Szymury, REKORD SI współpracuje z ATH od blisko 15 lat. Transfer wiedzy ze środowiska naukowego umożliwia implementowanie teorii w systemach oferowanych przez naszą firmę. Studenci Akademii, dzięki współpracy z REKORDEM, mają z kolei dostęp do rozwiązań praktycznych, jakimi są nowoczesne narzędzia zarządzania oraz aktualne wersje oprogramowania. Firma stanowi też doskonałe zaplecze do tworzenia prac naukowych – na bazie systemu REKORD.ERP powstały już trzy prace doktorskie oraz kilkadziesiąt prac inżynierskich i magisterskich. Z REKORDEM współpracuje trzech pracowników naukowych ATH. Usługi konsultingowe świadczą dla firmy: dr Janusz Mleczko, dr Grzegorz Gunia i prof. Józef Matuszek, dzięki czemu możliwa jest realizacja ciekawych projektów badawczych z udziałem firmy REKORD SI.


Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Sportu” (2012 rok)

Nagroda przyznawana przez Minister Sportu i Turystyki. Janusz Szymura został wyróżniony jako osobowość, która w sposób szczególny przyczynia się do popularyzacji kultury fizycznej oraz stwarzania warunków do rozwoju sportu poprzez organizację i finansowanie przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


Nagroda specjalna w programie Przedsiębiorstwo FAIR – PLAY - Ambasador Fair Play w Biznesie (2011 rok)

Nagroda przyznawana osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".


Złota Statuetka Lider Polskiego Biznesu (2009 rok)

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.


Menedżer Roku (2007 rok)

Wyróżnienie przyznane Januszowi Szymurze przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów za konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju kierowanej firmy.