Janusz Szymura

Janusz Szymura

Założyciel i prezes Grupy Rekord urodził się 9 marca 1961 roku w Zabrzu. Przez pierwsze 16 lat swojego życia mieszkał w Tychach. Pod koniec lat 70-tych przeniósł się jednak wraz z rodzicami do Bielska-Białej, gdzie w 1980 roku zdał maturę w I Liceum im. Mikołaja Kopernika. Następnie, podjął studia na Wydziale Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując w 1985 roku tytuł magistra inżyniera Organizatora przemysłu. W 2000 roku ukończył także program doskonalenia umiejętności menedżerskich w Canadian International Management Institute.

Działalność zawodowa:

  • Prezes Zarządu firmy Rekord Systemy Informatyczne sp. z o.o.
  • Prezes Zarządu firmy Rekord Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Rekord Pomorze Sp. z o.o.
  • Kanclerz Loży Bielskiej oraz wiceprezes Business Centre Club

Działalność społeczna:

  • Prezes Zarządu Rekord Sportowej Spółki Akcyjnej
  • Prezes Zarządu Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord
  • Wiceprezes Polsko-Słowackiej Fundacji Centrum Nowych Technologii
  • Członek stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania
  • Członek Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
  • Członek Śląskiego Klubu Biznesu

Wyróżnienia otrzymane przez Janusza Szymurę:

Menedżer Roku (2017 rok)

Wyróżnienie przyznane przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów, które w konkursie „Sukces na Śląsku” nagradza najlepszych, najbardziej reaktywnych menedżerów i najlepiej zarządzane firmy.

Beskidzki Anioł Sukcesu (2014rok)

Nagroda przyznawana osobom, które nie tylko same osiągnęły sukces, ale również potrafią się nim dzielić z innymi. Beskidzka Gala Sukcesu, podczas której przyznawane są wyróżnienia wraz ze statuetką stworzona przez znaną bielską rzeźbiarkę Lidię Szwiertnię, organizowana jest przez stowarzyszenia „Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu” z Bielska-Białej.

Zasłużony dla Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej (2012 rok)

Dzięki decyzji Janusza Szymury, REKORD SI współpracuje z ATH od blisko 15 lat. Transfer wiedzy ze środowiska naukowego umożliwia implementowanie teorii w systemach oferowanych przez naszą firmę. Studenci Akademii, dzięki współpracy z REKORDEM, mają z kolei dostęp do rozwiązań praktycznych, jakimi są nowoczesne narzędzia zarządzania oraz aktualne wersje oprogramowania. Firma stanowi też doskonałe zaplecze do tworzenia prac naukowych – na bazie systemu REKORD.ERP powstały już trzy prace doktorskie oraz kilkadziesiąt prac inżynierskich i magisterskich. Z REKORDEM współpracuje trzech pracowników naukowych ATH. Usługi konsultingowe świadczą dla firmy: dr Janusz Mleczko, dr Grzegorz Gunia i prof. Józef Matuszek, dzięki czemu możliwa jest realizacja ciekawych projektów badawczych z udziałem firmy REKORD SI.

Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Sportu” (2012 rok)

Nagroda przyznawana przez Minister Sportu i Turystyki. Janusz Szymura został wyróżniony jako osobowość, która w sposób szczególny przyczynia się do popularyzacji kultury fizycznej oraz stwarzania warunków do rozwoju sportu poprzez organizację i finansowanie przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Nagroda specjalna w programie Przedsiębiorstwo FAIR – PLAY - Ambasador Fair Play w Biznesie (2011 rok)

Nagroda przyznawana osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Złota Statuetka Lider Polskiego Biznesu (2009 rok)

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.

Menedżer Roku (2007 rok)

Wyróżnienie przyznane Januszowi Szymurze przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów za konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju kierowanej firmy.