Data1: 30-03-07

Zaproszenie dla Administratorów Biuletynu Informacji Publicznej

Dnia 27 kwietnia 2007 roku firma Rekord Systemy Informatyczne organizuje konferencję dotyczącą systemu do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Tematyka spotkania dotyczyć będzie głównie zmian prawnych oraz rozszerzenia funkcjonalności w nowej wersji systemu BIP autorstwa naszej firmy, która m.in. obejmuje:


- zastosowanie nowej technologii ASP.NET,
- uproszczony i ujednolicony export danych do bazy internetowej,
- możliwość wykorzystania technologii RSS,
- możliwość personalizacji wyglądu strony BIP,
- pełną funkcjonalność portalu przy publikacji dokumentów (sterowanie menu i    
  dokumentami na wszystkich poziomach),
- pozycje menu z automatycznym podziałem na okresy czasowe oraz okresy ważności,
- zmieniony układ graficzny prezentowanych informacji.

Serdecznie zapraszamy Użytkowników systemu BIP oraz wszystkie zainteresowane osoby do Ośrodka Szkoleniowego REKORD w Bielsku-Białej, przy ul. Startowej 13 na godz. 9:30.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonym formularzu do dnia 23.04.2007 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie będzie okazją nie tylko do zapoznania się ze zmianami programowymi, ale również forum do wymiany doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania i obsługi systemu BIP.