System Lider Lider na urządzeniach mobilnych Rekord SI Lider

Analizy, Raporty System Lider kompleksowo wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem, gromadząc i przetwarzając informacje z systemów Rekordu oraz systemów zewnętrznych.

Inteligentne rozwiązania

Systemy Analityczne Rekordu dają szybki i łatwy wgląd w dane z całego obszaru działalności firmy. Kluczowe wskaźniki są prezentowane na pulpitach menadżerskich w czasie rzeczywistym, a wielowymiarowe analizy przedstawiają wyczerpujący obraz organizacji.

Korzyści systemów analitycznych Rekordu!

 • Decyzje

  Świadome podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje.

 • Ad hoc

  Alertowanie AD HOC Alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników.

 • Kontrola

  Centralna kontrola i Mobilny dostęp Centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego.

 • Analiza

  Analiza trendów Analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja.

 • Raporty

  Elastyczne raportowanie Raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób graficzny lub tabelaryczny. Opcja eksportu danych.

 • Identyfikacja

  Identyfikacja zagrożeń Analiza danych ukrytych, identyfikacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych.


Narzędzia Analityczne

Pulpity menadżerskie

System w przejrzysty sposób udostępnia kompleksowe i aktualne dane pochodzące z przedsiębiorstwa. Dzięki ergonomii i łatwej obsłudze, w istotny sposób skraca się czas dostępu do informacji pochodzącej z różnych obszarów firmy oraz jej otoczenia.

Raportowanie o zmianach

System Alertowania

System alertowania umożliwia podejmowanie decyzji dzięki dostarczeniu użytkownikowi informacji: alarmowych, odchyleniowych, strukturalnych oraz syntetycznych, które zostały zagregowane przez system.

Analiza na mapach

Dane strukturalne zaimportowane w szczególności z systemów ewidencyjnych mogą być przedstawione w formie warstwy na mapie.

Wielowymiarowość OLAP

Konstrukcja struktury OLAP pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych analitycznych. Klasyczne systemy analityczne są wolniejsze, gdyż agregacje przygotowywane są dopiero w momencie żądania użytkownika. W systemie OLAP są one zachowywane wcześniej - już w momencie składowania.

Eksport danych

Wszelkie informacje wyeksportowane z systemu można zapisać w najpopularniejszych formatach danych: Microsoft Excel, Oracle OpenOffice, xml, Adobe PDF.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 • Rekord SI Sp. z o.o.
 • Kasprowicza 5
  43-300 Bielsko-Biała