REKORD.ERP

Zintegrowany system informatyczny dla przedsiębiorstw

Produkcja

/

Rozdzielca - Karty Pracy (KP)

Narzędzie uzupełniające dla osoby odpowiedzialnej za realizację zadań na warsztacie produkcyjnym. Zasadnicza funkcjonalność modułu Rozdzielca sprowadza się do optymalnego przydziału zadań (operacji procesu wytwarzania) dla pracowników, wydawania dyspozycji obrotu materiałowego (przede wszystkim RW) oraz rozliczania pracowników produkcyjnych z wykonywanych zadań.

Podstawowa funkcjonalność: