REKORD.ERP

Zintegrowany system informatyczny dla przedsiębiorstw

Zasoby Ludzkie

/

System eHR został napisany w technologii trójwarstwowej, z interfejsem w przeglądarce internetowej. Dostęp do systemu jest warunkowany od miejsca pracownika w strukturze organizacyjnej jednostki, a tym samym możliwe do uzyskania są cztery poziomy dostępu:

Podstawowa funkcjonalność:

Planowane funkcjonalności w wersji rozwojowej: