Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Księgowość Budżetowa

/

Dysponent

Program Dysponent przeznaczony jest do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur. Kontrola planu budżetowego podczas wprowadzania i analizy danych umożliwia poszczególnym wydziałom merytorycznym bieżący nadzór nad stanem wykonania budżetu. Wielowymiarowa struktura uprawnień pozwala z kolei na ustalenie i ograniczenie zakresu dostępu do danych dla poszczególnych wydziałów merytorycznych – dysponentów budżetowych, przez co zapewnione jest pełne bezpieczeństwo podglądu i obsługi przez dysponenta tylko własnych danych budżetowych.

Wybrane funkcjonalności: