Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Księgowość Budżetowa

/

eProjekt

Program eProjekt służy do projektowania planu budżetowego na rok następny. Umożliwia on opracowanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego. Został napisany w technologii trójwarstwowej, obsługa odbywa się w oknie przeglądarki internetowej.

Wybrane funkcjonalności: