Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Księgowość Budżetowa

/

Magazyn

Program Gospodarka Magazynowa wspomaga kompleksową obsługę magazynu. Umożliwia ewidencję stanów oraz obrotów w układzie ilościowym, bądź ilościowo-wartościowym w rozbiciu na poszczególne magazyny oraz asortymenty. Pozwala na definiowanie dowolnych dokumentów związanych z obrotem magazynowym.
W zależności od przyjętej metody wyceny dokumentów rozchodowych (np. FIFO czy ceny średnioważone) stany magazynowe pamiętane są z odpowiednią do tej metody dokładnością. Dane z poprzednich okresów obliczeniowych dostępne są bezpośrednio z programu bez potrzeby korzystania z kopii archiwalnych. Dzięki wielu parametrom istnieje możliwość dużego spersonalizowania i dostosowania systemu do potrzeb użytkownika. Program wspomaga też dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczania, a liczne zestawienia dają pełną bieżącą informację o gospodarce materiałami.

Wybrane funkcjonalności: