Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Księgowość Budżetowa

/

Wyposażenie

Przeznaczeniem programu Pozostałe Środki Trwałe jest prowadzenie pełnej ewidencji środków o wartości poniżej 3500 zł.

Wybrane funkcjonalności: