Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Zasoby Ludzkie

/

Płace

System Płace pozwala na sporządzanie wypłat dla pracowników ze stawką godzinową i miesięczną, obsługę umów zleceń, wynagrodzenia radnych, stypendystów, członków rad nadzorczych itp.

Podstawowa funkcjonalność: