Zapraszamy na VI edycję konferencji „Usprawnianie elektronicznej administracji” w terminie 12.04.2018 roku.

02 marzec 2018

szkolenie - Systemy finansowo-księgowe dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, szóstej już edycji konferencji  „Usprawnianie elektronicznej administracji” w terminie 12.04.2018 roku.

Spotkanie kierowane jest do Sekretarzy Gmin i kluczowych użytkowników systemów eDokument oraz eUrząd.

Tym razem tematyka spotkania będzie ogniskować się wokół nowych wyzwań, które pojawiają się przed administracją samorządową w związku z koniecznością dostosowania się do dwóch regulacji unijnych: 

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego w skrócie RODO,
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

Ponadto przedstawimy stan prac nad nowym systemem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz nowe możliwości publikacji dokumentów z systemu eDokument2. Wrócimy również do omawianej w zeszłym roku tematyki elektronicznych zwrotek, przedstawiając doświadczenia z wdrożeń oraz nowe możliwości w zakresie wspomagania pracy gońców.

Już tradycyjnie gościem konferencji  będzie prof. n. dr hab. Dariusz Szostek. Przybliży on Państwu wspomniane wyżej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO.

Podczas konferencji będzie również możliwość przedyskutowania doświadczeń z dotychczasowego okresu eksploatowania systemu eDokument i świadczenia usług z wykorzystaniem eUrzędu oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami wdrażającymi te moduły.

Zależy nam bardzo, aby spotkanie to było platformą wymiany doświadczeń i źródłem inspiracji do dalszych działań. Liczymy na Państwa uczestnictwo  oraz mamy nadzieję, że poruszane tematy pozwolą uzyskać informacje na najbardziej interesujące Państwa zagadnienia, a wspólnie spędzony czas zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy.

Serdecznie Zapraszamy !

Prezes Zarządu Rekord SI
Janusz Szymura

Agenda szkolenia

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia