cenreum badawczo-rozwojowe

Tworzymy Przyszłość

Janusz Szymura o Centrum Badawczo-Rozwojowym
Systemów Informatycznych firmy REKORD

 

Spółka Rekord SI podjęła decyzję o budowie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, które będzie zajmowało się rozwojem i tworzeniem innowacyjnych systemów informatycznych. Skąd taki pomysł?

Centrum Badawczo-Rozwojowe to odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość. Faktycznie, od początku istnienia spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową i, chociaż nie była wcześniej zbyt sformalizowana, wszystkie nasze autorskie programy powstawały w procesach, które dzisiaj nazywamy badawczo - rozwojowymi. Obecnie w firmie mamy ściśle określoną procedurę prowadzenia nowych projektów, więc naturalną koleją rzeczy było zbudowanie profesjonalnej struktury badawczej. Od wielu lat inwestujemy w produkty informatyczne dla przedsiębiorstw i urzędów, a teraz chcemy te kwestie zintensyfikować. Chcemy, żeby szybciej one powstawały i były jeszcze bardziej innowacyjne. Między innymi z tego powodu zakładamy jeszcze szerszą współpracę ze środowiskiem akademickim, którą prowadźmy na przykład z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej od ponad dziesięciu lat. Nie bez znaczenia są również dwa inne elementy związane z nową inwestycją: duże audytorium konferencyjne, które jest niezbędne do realizacji większych spotkań, m.in. z naszymi klientami oraz nowa profesjonalna serwerownia, ponieważ zamierzamy coraz więcej usług świadczyć w tzw. chmurze prywatnej.

Jak będzie wyglądało CBR Rekord SI i co wejdzie w jego skład?

Chcemy stworzyć przyjazne miejsca pracy, w których będzie się chciało pracować. Będą to przede wszystkim miejsca dla programistów oraz osób odpowiedzialnych za powstawanie produktów informatycznych, czyli także wdrożeniowców i konsultantów. O ostatecznej aranżacji samych pomieszczeń laboratoryjnych decydować będziemy w najbliższych kilku miesiącach. Na Centrum Badawczo-Rozwojowe składać się będzie m.in.: 9 laboratoriów informatycznych, nowoczesna serwerownia, zaplecza techniczne oraz laboratoria służące do transferu wiedzy. Nowo powstały obiekt pozwoli w komfortowych warunkach pracować ok. 50 informatykom.

Posiadanie w strukturze firmy Centrum Badawczo-Rozwojowego, a następnie inwestycja w infrastrukturę badawczą, przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści. Jakie przyniesie firmie Rekord SI?

Korzyści jest wiele, choćby w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym, opłatach z tytułu wieczystego użytkowania czy ulgach w zakresie możliwych odliczeń w podatkach dochodowych. Dla nas są one jednak poboczne. Najważniejszą kwestią jest to, że chcemy być postrzegani jako niezwykłe miejsce, w którym powstają innowacyjne projekty, dzięki którym wyprzedzamy konkurencję i jesteśmy cenionym oraz wiarygodnym partnerem biznesowym i naukowym. Zawsze byliśmy firmą technologiczną w branży IT i poprzez koncentrację na produktach chcemy to maksymalnie wzmocnić.To trochę takie napędzanie koniunktury od wewnątrz.

Czy Rekord SI planuje oficjalnie ubiegać się o status Centrum Badawczo-Rozwojowego?

Tak, planujemy w przyszłości ubiegać się o taki status. Jesteśmy aktualnie na etapie przygotowywania stosownych dokumentów do Ministerstwa Rozwoju. Jest to jednak proces dosyć skomplikowany i może potrwać nawet kilka miesięcy.
Chciałbym tutaj nadmienić, że na CBR otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju dotację i chociaż sama inwestycja została opóźniona o około pół roku z powodu udziału w konkursie, ostatecznie z niej nie skorzystamy. Biorąc pod uwagę ilość prac administracyjno-biurowych związanych z prowadzeniem i rozliczeniem takiego projektu, poziom dofinansowania rzędu 15% nie jawi się jako szczególnie atrakcyjny. Oczywiście z każdych pieniędzy rezygnuje się z żalem, ale wydaje mi się, że urzędnicy powinni wykazywać się w kwestii dotacji unijnych większym zaufaniem w stosunku do przedsiębiorców, a biurokracja powinna zostać znacznie ograniczona.

Według założeń ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego ma ułatwić komercjalizację innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa posiadające status CBR mają większe szanse uzyskania preferencji podatkowych oraz dofinansowania z różnego rodzaju funduszy rozwojowych, jednak w Polsce z tego typu ułatwień korzysta ich zaledwie 39. Dlaczego tak się dzieje?

Myślę, że jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Można powiedzieć, że kultura organizacyjna w Polsce, a także przygotowanie techniczne oraz inżynieryjne są na odpowiednim poziomie, natomiast nie jest popularne uzyskiwanie patentów czy bycie wynalazcą. Polska jest w tym względzie w ogonie Europy - powstają u nas montownie, co rusz słyszymy, że zagraniczna korporacja otwiera kolejne centrum obsługi. Z jednej strony świetnie, bo daje to miejsca pracy, ale nie jest to clou biznesu - to jedynie pewna jego otoczka, a kluczowe procesy - w tym te decydujące o innowacyjności - pozostają poza naszymi granicami. Na pewno w naszym kraju jest w tej kwestii sporo do nadrobienia.

Czy Rekord SI planuje w związku z powstaniem Centrum zwiększenie nakładów na działalność badawczą oraz inwestycje w nowe kierunki rozwoju?

To w zasadzie oczywiste - zawsze inwestowaliśmy sporo w nowe rozwiązania. Nasze cele się nie zmieniły. Planujemy w najbliższych latach przeznaczyć poważne środki na prace badawczo-rozwojowe i liczymy w tym względzie na wsparcie funduszami europejskimi, m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, do którego składamy wnioski dla naszych projektów.

Czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia w dziale badawczym?

Powiem raczej, że się z tym liczymy. Nie mamy aspiracji, ani możliwości, by zostać ośrodkiem naukowym, natomiast chcemy, aby procent innowacyjności w tym, co robimy był coraz pokaźniejszy. Do tego potrzebna jest także inwestycja w kadry. Bez wątpienia, utalentowani i uzdolnieni programiści będą mogli liczyć na zainteresowanie z naszej strony i zatrudnienie w Centrum Badawczo-Rozwojowym w najbliższych latach.

Kiedy zakończona zostanie realizacja inwestycji związanej z budową CBR?

Planowane jest to na koniec 2017 roku i, jak widać po tempie budowy oraz innych równolegle prowadzonych działaniach, jest to termin niezagrożony. Jestem przekonany, że powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Systemów Informatycznych firmy REKORD wyznaczy nowy horyzont rozwoju w naszej już ponad 27-letniej działalności.

Agnieszka Koperska Specjalista ds. PR w Rekord SI