Zapraszamy na VII edycję konferencji „Usprawnianie elektronicznej administracji” w terminie 4.04.2019 roku.

06 marzec 2019

szkolenie - Systemy finansowo-księgowe dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, siódmej już edycji konferencji „Usprawnianie elektronicznej administracji” w terminie 04.04.2019r. /tj. czwartek/

Spotkanie kierowane jest do Sekretarzy Gmin, osób odpowiedzialnych za kwestie organizacyjne w gminach oraz kluczowych użytkowników systemów eDokument oraz eUrząd.

Tematem wiodącym konferencji będzie tym razem zagadnienie obsługi faktur strukturalnych w pakiecie Ratusz oraz integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PeF). Administracja publiczna będzie miała obowiązek przyjmowania i obsługi dokumentów faktur strukturalnych od dnia 18.04.2019r. Na konferencji przedstawimy Państwu rozwiązania informatyczne zapewniające skuteczne i efektywne wdrożenie tego obowiązku.

Ponadto, zaprezentujemy Państwu nowy system publikacji i prezentacji informacji publicznej BIP2 oraz omówimy nowe zasady instalacji i aktualizacji systemu eDokument oparte o wykorzystanie chmurowego systemu instalacji i aktualizacji, znacząco redukującego czas przeznaczany na te czynności przez służby informatyczne. Jak zwykle przedstawimy też najistotniejsze nowe funkcje, które pojawiły się w systemie eDokument w ciągu zeszłego roku. Będzie również mowa o systemie Portal Pracowniczy w szerokim zakresie wykorzystującym wprowadzone w ostatnich latach nowe rozwiązania technologiczne.

Odnosząc się do bieżących prac projektowych, których efekty będą dostępne dla Państwa w drugiej połowie roku, przedstawimy model współpracy systemu eDokument z platformą obsługi zamówień publicznych e-Zamówienia oraz kierunki rozwoju systemu eUrząd i współpracującej z nim aplikacji mobilnej dla mieszkańców.

Podczas konferencji będzie również możliwość przedyskutowania doświadczeń z dotychczasowego okresu eksploatowania systemu eDokument i świadczenia usług z wykorzystaniem eUrzędu oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami wdrażającymi te moduły.

Janusz Szymura
Prezes Zarządu Rekord SI

Skrócona agenda szkolenia:

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia