Janusz Mleczko z Akademii Techniczno-Humanistycznej, główny konsultant systemów zarządzania produkcją Rekord SI oraz Bartosz Cieśla z Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. na łamach miesięcznika naukowo-technicznego „Napędy i sterowanie” opisują interesującą perspektywę, stojącą przed polskimi firmami produkcyjnymi. Chodzi o koncepcję budowy platformy integrującej działy wewnątrz firmy produkcyjnej wraz z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak klienci i kontrahenci, uczestniczący w procesach produkcji, sprzedaży i logistyki.

W myśl koncepcji Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things) inteligentna komunikacja i analiza danych znacznie usprawniają procesy decyzyjne, pozwalając na zdalne przesyłanie ich wyników pomiędzy sprzężonymi ze sobą urządzeniami. Systemy informatyczne do zarządzania pracą przedsiębiorstwa (ERP) pozwalają analizować informacje otrzymane od dostawców, przygotować produkcję, optymalizować procesy transportu i logistyki.

Usprawnienie procesów przesyłania danych pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w łańcuch produkcji, sprzedaży i logistyki z pewnością przyniosłoby szereg korzyści dla polskich firm, które mogłyby w ten sposób zaoszczędzić na zasobach ludzkich. Pracownicy byliby wówczas wyeliminowani z procesów przekazywania informacji i podejmowania stosunkowo prostych decyzji, mogąc pracować w bardziej rozwojowych obszarach działalności firmy. Stąd pomysł budowy branżowego portalu wymiany danych. Stworzenie go wymagałoby wcześniejszej integracji zainteresowanych podmiotów z danej branży przemysłu, np. pod postacią Izby Gospodarczej, mającej narzędzia prawne potrzebne do kierowania projektem w skali kraju.

Ze względu na tymczasowy brak możliwości utworzenia takiej sieci informacyjno-decyzyjnej z dostawcami, zarząd firmy Befared wraz z pracownikami naukowymi Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej oraz pracownikami Rekord SI rozwinęli projekty związane z algorytmicznym podejmowaniem decyzji wewnętrznych. Więcej na temat tej koncepcji przeczytać można w magazynie „Napędy i sterowanie”.