Rekord.ERP w techmatik sa

Nadzorowanie terminów realizacji zamówień poprzez wiarygodne planowanie produkcji począwszy od fazy projektowej, a na fazie serwisu skończywszy jest celem wdrożenia pakietu REKORD.ERP w firmie TECHMATIK S.A. w Radomiu. Odbiór modelu i studium wdrożeniowego miał miejsce w kwietniu br.

 

Firma TECHMATIK S.A. jest producentem m.in. form do kostki brukowej i galanterii betonowej oraz nowoczesnych wibropras o dużej wydajności, kompletnych linii technologicznych, betonowni, urządzeń związanych z procesem produkcji betonu wibroprasowanego i towarowego. Ofertę uzupełniają systemy sterowania procesami produkcji, do których należą moduły sterowania poszczególnymi etapami lub zintegrowane systemy sterowania całym ciągiem produkcyjnym. TECHMATIK świadczy również usługi naprawy, regeneracji oraz serwisowania wszystkich maszyn i urządzeń.

 

Wdrożenie obejmie pakiety: Produkcja, Logistyka, Sprzedaż, Finanse i Zasoby Ludzkie. W jego ramach nastąpi ponadto integracja z eksploatowanymi przez firmę systemami CAD/PDF z wykorzystaniem narzędzi: Konektor i Integrator. Planowane korzyści to z kolei: kompleksowe zarządzanie i nadzorowanie informacji od oferty po fakturę, dokładniejsze określanie terminów realizacji zleceń, optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych, lepsze planowanie operacyjne, a także dokładna i precyzyjna analiza kosztowa w czasie rzeczywistym.

Zakończenie wdrożenia planowane jest na kwiecień 2017 roku, a za realizację umowy ze strony Rekordu SI odpowiadać będzie Arkadiusz Szczotka -  Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Produkcyjno-Logistycznych.

 

AK