Szanowni Państwo,

Ustawa zmieniająca ustawę Ordynacja podatkowa z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz.1649) wprowadziła, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, obowiązek przekazywania tych ksiąg (w całości lub części) oraz dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Jednocześnie w przepisach przejściowych tej samej ustawy oraz w kolejnej ustawie zmieniającej z dnia 13 maja 2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.846) określono okresy przejściowe dla obowiązywania tych przepisów w zależności od wielkości przedsiębiorstw, których kategorie definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.


Kalendarium wprowadzenia obowiązku składania informacji podatkowych zgodnie ze strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla przedsiębiorstw przedstawia się następująco:
 

od 1 lipca 2016 r. –    tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) - średnioroczne zatrudnienie przynajmniej 250 osób lub roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przynajmniej w wysokości równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu przynajmniej w wysokość równowartości w złotych 43 milionów euro:

  • pełny zakres JPK na żądanie organu kontrolnego,
  • obowiązkowo co miesiąc informację o ewidencji podatku VAT zgodnie ze strukturą JPK_VAT.

od 1 stycznia 2017 r. – pozostałe  przedsiębiorstwa:

  • obowiązkowo co miesiąc informację o ewidencji podatku VAT zgodnie ze strukturą JPK_VAT,
  • pozostałe pliki JPK fakultatywnie,

od 1 lipca 2018 r. – pozostałe przedsiębiorstwa:

  • pełny zakres JPK na żądanie organu kontrolnego,

 

REKORD SI doceniając wagę rzetelnego i prawidłowego przygotowania wszelkich danych związanych z rozliczeniami podatkowymi od samego początku monitorowała kwestie związane z wprowadzeniem JPK. Niezwłocznie po udostępnieniu formatu oczekiwanych plików xml zostały wdrożone odpowiednie działania w firmie. Dzięki temu dysponujemy obecnie rozwiązaniem systemowym umożliwiającym sporządzanie JPK. Jest ono zgodne         z aktualnym stanem prawnym i na bieżąco dostosowywane do wymagań technicznych określanych przez Ministerstwo Finansów, zwłaszcza       w zakresie sposobu przekazywania danych.

 

Wprowadzenie przepisów dotyczących konieczności składania informacji w formie JPK jest niewątpliwie nowym obciążeniem dla podatników. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom użytkowników systemów autorstwa REKORD SI nasza firma posiada odpowiednie rozwiązania.

 

Firmy zaintersowane współpracą w zakresie rozwiazań JPK prosimy o kontakt z działem sprzedaży –tel.33/49 78 300 wew.2; email: