lipca 2015 roku, w związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, wchodzą w życie zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000605). Najważniejsze z nich to:

 1. Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT będzie czynny podatnik VAT.
 2. Zmiana listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Została ona wydłużona m.in. o:
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 („Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”),
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier. Tu stosowanie odwrotnego obciążenia jest wyznaczone dodatkowo limitem, który w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku musi osiągnąć kwotę 20 000 zł.
 3. Obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-27 zawierających dane o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym).

W związku z powyższym, w programie „Faktura” autorstwa firmy Rekord wprowadzono następujące zmiany:

 • dodano zestawienie „Informacja podsumowująca VAT”,
 • dodano zestawienie „Sprzedaż VAT zbiorczo wg klienta”,
 • w momencie wydruku faktury wprowadzono kontrolę mającą na celu właściwe zaklasyfikowanie w oparciu o kody PKWIU.

Docelowo, w „Fakturze” wprowadzone zostaną jeszcze dwie zmiany: po pierwsze – zostanie ona zintegrowana z usługą Ministerstwa Finansów do sprawdzania płatników VAT (na ten moment takiej usługi nie ma); po drugie – możliwe będzie wypełnianie informacji podsumowującej VAT na formularzu Ministerstwa Finansów (nie został jeszcze opublikowany).