Zakończyło się wdrożenie systemu Rekord.ERP w ASE - ATEX Sp. z o.o. w Gdańsku. Spółka wchodzi w skład GRUPY ASE (www.ase.com.pl), a jej zadaniem jest dostawa urządzeń i komponentów elektrotechniki w wykonaniu EX oraz montaż urządzeń na licencji firmy R.Stahl (Niemcy).

 

Prace wdrożeniowe zostały przeprowadzane przez Rekord Pomorze Sp. z o.o. oddział w Gdańsku. Wdrożenie objęło następujące obszary: zarządzanie montażem, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, sprzedaż, kontrola jakości oraz wymianą informacji z dostawcami i kontrahentami. Wśród kluczowych korzyści, jakie Klient uzyskał dzięki implementacji systemu Rekord.ERP wymienić można:

  • rozbudowany konfigurator produktu, automatyzujący i radykalnie przyspieszający procesy handlowe i montaż,
  • skrócenie czasu potrzebnego na ofertowanie,
  • automatyzację przygotowania dokumentacji warsztatowej,
  • usprawnienie funkcjonowania magazynu, dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych i kodów kreskowych,
  • pełną identyfikowalność w zakresie obrotu materiałowego związanego z montażem i sprzedażą hurtową,
  • usprawnienie procesów w ramach Grupy ASE.

Warto dodać, że po raz kolejny doświadczenie wdrożeniowe oraz elastyczność systemu pozwoliły na stworzenie szeregu dedykowanych rozwiązań, umożliwiających maksymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta.