Mabo z oprogramowaniem Rekord.ERP

Kolejna firma produkcyjna zdecydowała się na informatyzację zakładu we współpracy z firmą Rekord Pomorze Sp. z o.o. ze Szczecina.

Firma Mabo rozpoczęła działalność w roku 1967. Początkowo była małym zakładem ślusarskim, jednak dzięki opracowaniu i rozwinięciu technologii wykonania czasz anten satelitarnych, stała się liderem wśród producentów tych urządzeń na terenie Unii Europejskiej, a później również na rynkach Ukrainy, Rosji, Litwy, itp. W latach 90-tych zakład poszerzył działalność o własną cynkownię ogniową i malarnię proszkową. W Roku 2000 powstała nowa hala z linią produkcyjną przeznaczoną do produkcji słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. W kolejnych latach mocno rozwinęły się wydziały obróbki skrawaniem, produkcji narzędzi i konstrukcji stalowych. Mniej więcej w tym samym czasie rozbudowano także dział obróbki CNC, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie w obróbce detali. Firma posiada m.in.: lasery 2D i 3D, prasy krawędziowe CNC, frezarki, tokarki i druciarki CNC. Park maszynowy podlega ustawicznemu rozwojowi.


Główne cele, jakie zostały postawione przed zespołem wdrożeniowym to m.in.:
•    możliwość systemowego przygotowywania dokumentacji konstrukcyjno - technologicznej technicznej zamiast arkuszy Excel, włączając w to zaawansowany konfigurator wyrobu,
•    usprawnienie procesu przygotowania produkcji poprzez integrację z systemem projektowym CAD,
•    dostęp do dokumentacji produkcyjnej i handlowej w formie elektronicznej,
•    rzetelna kalkulacja kosztów wyrobu i śledzenie wyniku na zleceniu na bieżąco,
•    ostrzeganie o możliwym zagrożeniu rentowności zleceń z tytułu zmian cen materiałów,
•    usprawnienie procesu zaopatrzenia poprzez możliwość szybkiego określanie pokrycia materiałowego dla zleceń,
•    wprowadzenie systemowego rejestru zleceń produkcyjnych, ograniczenie przezbrojeń, wspomaganie harmonogramowania produkcji,
•    usprawnienie procesu kontroli jakości,
•    umożliwienie bieżącej i rzetelnej ewidencji czasu pracy pracowników na zleceniach,
•    objęcie zintegrowanym systemem całości procesów w firmie, wyeliminowanie dublowania czynności.

Zakończenie wdrożenia planowane jest na połowę 2017 roku.