Z.U.I. REKORD podpisał umowę dotyczącą wdrożenia pakietu wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym Rekord.ERP z firmą UNIPAK w Gnieźnie. Po zakończeniu Studium Wdrożeniowego prace wdrożeniowe rozpoczęto od importu danych z dotychczasowych aplikacji stosowanych w firmie UNIPAK.