Firma SECO - WARWICK ze Świebodzina zorganizowała w Łagowie dwudniowe szkolenie dla swojej kadry kierowniczej i kluczowych pracowników. Omawiano możliwości zintegrowanych systemów produkcyjnych na przykładzie Rekord.ERP. Przedyskutowano problemy przewidywane podczas wdrażania systemu i sposoby ich rozwiązywania.