Dnia 5 listopada 2001 roku Z.U.I. REKORD podpisał umowę z Fabryką Szlifierek "JOTES" S.A. w Łodzi. Powyższa umowa dotyczy wykonania usługi w zakresie opracowania studium wdrożeniowego, jako etapu przygotowawczego do późniejszego wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu do Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym Rekord.ERP.