6 listopada 2001r. podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie sprzedaży i wdrażania pakietu programów informatycznych Rekord.ERP z firmą OPTIMUS - ATS Sp. z o. o. w Szczecinie ul. Celna 1 tel. (091) 462-31-75.