Dzięki zaangażowaniu naszego partnera, firmy OPTIMUS-ATS Sp. z o. o. Szczecin ul. Celna 1, podpisano umowę z Zakładami Chemicznymi POLICE S.A. na zakup i wdrożenie pakietu do obsługi produkcji Rekord.ERP, w trzech wydzielonych z Zakładów spółkach:

1. AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o. o.
2. CENTRUM Elektrotechnika Instalacja Serwis Sp. z o. o.
3. REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o. o.