Dnia 12 marca 2002 roku podpisaliśmy z firmą Precision Machine Parts Poland Ltd. w Radomiu protokół odbioru końcowego, stwierdzający zakończenie prac wdrożeniowych związanych z Informatycznym Systemem Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym REKORD.ERP.