W związku z wejściem w życie USTAWY o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 54 z dnia 5 kwietnia 2004), dla Użytkowników programów autorstwa firmy REKORD, organizowane jest szkolenie z zakresu zmian, jakie zapisy nowej ustawy determinują w systemach informatycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na tematykę związaną z systemem finansowo-księgowym i programem fakturowania, zarówno w wersjach DOS, jak i Windows.

Sesje szkoleniowe będą miały miejsce dnia 28 kwietnia oraz 29 kwietnia 2004 roku w godzinach 1000 - 1430 w Ośrodku Szkoleniowym REKORD (Bielsko-Biała, ul. Startowa 13).
Koszt szkolenia wynosi 180 zł od osoby. Honorowane będą rabaty wynikające z umów nadzoru autorskiego, serwisowych i konserwacyjnych.