Zakończono wdrożenie w firmie TREPKO z Gniezna (dawny Unipak). Dalsza współpraca między firmami odbywać się będzie na podstawie umowy serwisowej obejmującej opiekę nad 28 stanowiskami sytemu Rekord.ERP. Umowa obowiązuje od 16.04.2004 na czas nieokreślony.