W ostatnich dniach września odbyła się organizowana przez Rekord SI coroczna konferencja dla odbiorców pakietu Rekord ERP.