Do podstawowych funkcji realizowanych przez system INTRASTAT należy:

- tworzenie, drukowanie i wysyłanie do administracji celnej w formacie XML akceptowanym przez Urząd Celny deklaracji Intrastat/Przywóz i Intrastat/Wywóz
tworzenie i drukowanie miesięcznych rejestrów VAT dotyczących nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych,
- tworzenie i drukowanie faktur wewnętrznych VAT dokumentujących nabycie wewnątrzwspólnotowe,
- tworzenie i drukowanie kwartalnych informacji podsumowujących VAT o nabyciach wewnątrzwspólnotowych oraz kwartalnych informacji podsumowujących VAT o dostawach wewnątrzwspólnotowych.
Dodatkowe funkcje realizowane przez program:
- import danych z systemów ZAKUP i FAKTURA w wersji DOS i WINDOWS,
- kopiowanie deklaracji do archiwum,
- weryfikacja poprawności danych do deklaracji pod kątem Intrastatu i VAT-u. Raporty błędów: faktury transportowe niepowiązane z żadną dostawą, brak danych w wymaganych polach bazy danych, różnice wartości nabyć z dokumentu źródłowego do wartości faktur, - rozliczanie faktur transportowych do poszczególnych pozycji dokumentów źródłowych powiązanych z tą fakturą według masy
- inne zestawienia m.in. materiały w drodze i dostawy niefakturowane.