Fabryka „Noteć” to firma z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji odlewów żeliwnych, maszyn, części zamiennych dla klientów w Polsce oraz dla firm zagranicznych. "Noteć" posiada swoją odlewnię żeliwa, a także park maszynowy. Przedsiębiorstwo wykonuje części zamienne, podzespoły maszyn, urządzenia dla takich branż jak: energetyka cieplna, górnictwo odkrywkowe, przemysł cementowo-wapienniczy i chemiczny.

Umowa pomiędzy Fabryką „Noteć” i Rekordem SI została podpisana 14 lipca 2016 roku. Protokół zakończenia wdrożenia podpisano z końcem 2018 roku. Na tak sporą długość wdrożenia wpływ miało parę problemów technicznych, które jednak w toku prac udało się zażegnać. Jednocześnie uczestnicy wdrożenia dojrzewali do podjęcia istotnych zmian organizacyjnych w fabryce.

Wdrożenie obejmowało pełny pakiet funkcjonalny systemu REKORD.ERP: pakiet kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy, produkcyjny. Budowa wysokiej jakości bazy wiedzy dla systemu produkcyjnego przełożyła się na sprawność organizacyjną oraz wysoką jakość informacji o rzeczywistym przebiegu procesów. Istotną korzyścią z wdrożenia jest także możliwość prowadzenia rozliczeń. Zwieńczeniem całego procesu jest moduł „Koszty”, w którym dokonuje się rozliczeń zleceń produkcyjnych, a wyniki są kierowane do systemu produkcyjnego jako wartości księgowe.

Jak zauważa dyrektor Robert Urbaniak: - Istotną korzyścią jest fakt, że teraz w negocjacjach z klientami można być pewnym danych, stanowiących podstawę do przeprowadzania wyceny produktów. To przekłada się na właściwe decyzje biznesowe.

Wśród innych korzyści, wynikających z wdrożenia systemu, członkowie zarządu wymieniają:

   • większą odpowiedzialność pracowników za poszczególne odcinki pracy, co ma przełożenie na poprawę organizacji,
   • szybki  i bezpośredni dostęp do informacji z różnych obszarów,
   • usprawnienie procesu podejmowania decyzji, opartych na wiarygodnych danych systemowych,
   • umożliwienie prowadzenia kalkulacji zleceń produkcyjnych, opracowanie technologii do zleceń, możliwość jej weryfikacji, a także powtarzalność technologii. Korzyści te znacznie skracają proces ofertowania,
   • usprawnienie gospodarki materiałowej - system MRP przyspieszył proces zakupu materiałów,
   • prowadzenie analizy wydajności pracowników. Ma to wpływ na zwiększenie efektywności produkcji  oraz różnicowanie wynagradzania w zależności od osiągniętych wyników,
   • ogólną poprawę sprawności działania firmy oraz zwiększenie kontroli nad zachodzącymi w niej procesami.

Dla wszystkich uczestników wdrożenia oczywiste jest, że podpisanie protokołu zakończenia nie zamyka dalszego rozwoju systemu. Z pewnością przed firmą jest jeszcze wiele ambitnych projektów rozwojowych i obszarów do doskonalenia.

Jan Moniewski, szef wdrożenia, Kujawy Systemy Informatyczne