Firma Stahlbau Automotive sp. z o.o. zajmuje się produkcją podzespołów dla branży automotive oraz wykonywaniem usług i wyrobów w oparciu o procesy obróbki skrawania i obróbki plastycznej. Firma zajmuje się również projektowaniem konstrukcji stalowych, budową maszyn i oprzyrządowania.

Wdrożenie systemu Rekord.ERP zostało poprzedzone wnikliwą analizą procesową, która została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2015 roku. W oparciu o analizę procesową określono priorytety wdrożenia oraz funkcjonalności systemu, które wymagają indywidualnego podejścia.

Umowa z firmą Rekord SI została podpisana w grudniu 2016 roku. Kluczowe dla firmy Stahlbau Automotive sp. z o.o. było wsparcie przebiegu procesów przez system informatyczny dla potrzeb audytów oraz zgodności procesów z normą IATF. Wdrożenie systemu Rekord.ERP objęło praktycznie wszystkie obszary funkcjonalne: techniczne przygotowanie produkcji, sprzedaż, zaopatrzenie, sterowanie produkcją, kontrolę jakości, utrzymanie ruchu, gospodarkę materiałową, finanse i księgowość, rejestrację czasu pracy, kadry i płace oraz środki trwałe. Bardzo istotne dla zarządzania firmą było wdrożenie systemu planowania zleceń produkcyjnych i rejestracji operacji. Rejestracja operacji technologicznych wybranych podzespołów umożliwia jednoznaczną identyfikację każdego detalu z dokładnością do operatora, kontrolera oraz czasu wykonywania operacji. Wdrożenie systemu Rekord.ERP spowodowało poprawę efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych. Wdrożenie umożliwia:

  • jednoznaczną identyfikację wytwarzanych detali z dokładnością do partii dostaw materiału, operatora i czasu wykonania,
  • skuteczne planowania zleceń produkcyjnych, monitorowania przepływu produkcji i kontrolę realizacji zleceń,
  • analizę jakości dostaw materiałów,
  • analizę materiałochłonności produkcji,
  • analizę planowanych i rzeczywistych kosztów realizacji zleceń produkcyjnych,
  • monitorowanie bieżących należności i zobowiązań.

Podpisanie protokołu zakończenia wdrożenia nastąpiło 31 stycznia 2019 roku.

prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Sławomir Kłos