W dniach 28-29 października 2004 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Produkcji 2004”.

Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy współpracy z firmą REKORD Systemy Informatyczne. Wykłady wygłosili Janusz Szymura oraz prof. Milan Gregor. Zgodnie z zamysłem organizatorów, spotkanie stanowiło forum do przedstawienia najnowszych osiągnięć z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wymiany doświadczeń między pracownikami zakładów pracy i pracownikami nauki z uczelni krajowych jak i zagranicznych. Szczególny nacisk położono na prezentację roli oraz tendencji rozwoju systemów informatycznych w dążeniu do wzrostu produktywności przedsiębiorstw.