Ministerstwo Finansów zgodnie z zapowiedziami 1 września udostępniło w sieci wykaz informacji o podatnikach VAT, czyli tak zwaną "Białą listę", która ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Łączy ona dane rozproszone dotąd w różnych wyszukiwarkach: podatników zarejestrowanych,niezarejestrowanych i wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT oraz umożliwia sprawdzenie rachunku bankowego kontrahenta.

Weryfikacja konta kontrahenta będzie o tyle istotna, że w razie zapłaty opiewającej na sumę ponad 15 tys. zł na rachunek inny niż widoczny na białej liście, grożą sankcje takie jak brak możliwości wrzucenia wydatku w koszty uzyskania przychodu oraz ryzyko odpowiedzialności solidarnej VAT, gdyby kontrahent nie odprowadził należnego podatku.