W dniach 20-21 października br., odbyła się na Podbeskidziu coroczna konferencja „Inżynieria produkcji 2005”.

Organizatorami spotkania byli: Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Rekord Systemy Informatyczne -  producent zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, dedykowanego dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Patronat medialny nad konferencją objął po raz pierwszy miesięcznik MSI (Maufacturing Systems Information). Tradycją tej konferencji jest spotkanie przedstawicieli nauki z szeroko pojętym gronem reprezentantów przemysłu – przede wszystkim użytkowników systemu Rekord.ERP.

Dzień pierwszy seminarium – był  Dniem Informacji o Transferze Technologii. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw z Katowic w swych wystąpieniach dostarczyli informacji o pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na innowacyjne przedsięwzięcia.  Tematem przewodnim spotkania były trendy i kierunki rozwoju w Inżynierii Produkcji o czym poinformował wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Józefa Matuszka z ATH. Ciekawym akcentem były zaprezentowane w języku słowackim dokonania w zakresie transferu technologii w krajach Europy Środkowej  przez prof. Milana Gregora z  Uniwersytetu Technicznego w Żylinie na Słowacji. W celu rozwinięcia podejmowanej tematyki prezes firmy Rekord SI Janusz Szymura przedstawił kierunki rozwoju pakietu Rekord.ERP, skupiając się przede wszystkim na rozwiązaniach internetowych.
Dzień pierwszy tradycyjnie zakończył się warsztatami. W trakcie warsztatów konsultanci Działu Zarządzania Produkcją prezentowali praktyczne rozwiązania w zakresie nowych funkcji systemu. Nie słabnącym zainteresowaniem cieszyły się również indywidualne konsultacje pracowników Katedry Inżynierii Produkcji jak i pracowników firmy Rekord. Dyskusje kontynuowane były również podczas uroczystej kolacji – w czasie, której gości bawiła rozśpiewana kapela góralska. Dla tych gości dla których głośne góralskie przyśpiewki niezbyt sprzyjały rozwikłaniu zawiłych problemów sterowania warsztatem produkcyjnym przewidziano konsultacje w dniu następnym.

Dzień drugi to warsztaty przebiegające w dwu sesjach naukowej i wdrożeniowej. W sesji naukowej badacze z Politechniki Śląskiej, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu w Zielinie oraz Akademii Techniczno-Humanistyczej dokonali transferu wiedzy z zakresu zarządzania produkcją z przedstawicielami przemysłu.
Natomiast sesja wdrożeniowa była eksperymentem. Po raz pierwszy użytkownicy systemu  - managerowie projektów wdrożeń  Rekord.ERP prezentowali swoje osiągnięcia i problemy z implementacją pakietu. Tematyka i rozrzut branż był naprawdę duży – począwszy od branży meblowej (wystąpienia Sławomira Kłosa z firmy partnerskiej z Zielonej Góry) poprzez branżę metalową (reprezentowaną przez Jana Moniewskiego z firmy Inofama w Inowrocławiu) oraz dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego (Andrzeja Sikory pokazującego szybkie wdrożenie z zakresu integracji łańcucha dostaw w firmie Lys Fusion Poland w Istebnej) na przedstawicielu znanego dostawcy maszyn do obróbki cieplnej firmy Seco/Warwick w Świebodzinie (Arkadiusz Musiał przedstawił reorganizacje magazynów oparte o system) skończywszy. Dedykowane rozwiązania stosowane w firmie Wimed Tuchów przedstawił Rafał Tomasik.

Wymiana doświadczeń  i  dyskusja  jaka rozgorzała pomiędzy użytkownikami pakietu dotycząca metod oraz zakresu wykorzystywanych funkcji  systemu zdecydowała o kontynuacji tego rodzaju forum w przyszłości.