W dniach 19-20 października 2006 r. w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się coroczna konferencja "Forum Użytkowników" dedykowana dla użytkowników systemu Rekord.ERP. W tym roku spotkanie zostało połączone z konferencją "Inżynieria Produkcji 2006", a współorganizatorem spotkania obok firmy REKORD była Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.


Konferencję otworzył wykładem inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Józef Matuszek - Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji ATH  przedstawiając innowacje w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.
Wystąpienie Prezesa Zarządu firmy REKORD - Janusza Szymury poświęcone było kwestiom zagrożeń, które stoją przed przedsiębiorstwami na poszczególnych etapach cyklu życia firmy. Konkluzja wykładu to konieczność utrzymania przez firmę równowagi między elastycznością a samokontrolą, w czym w znaczący sposób pomaga zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Na tym tle zostały zaprezentowane kierunki rozwoju firmy REKORD oraz stan prac nad oprogramowaniem Rekord.ERP.

Sesje plenarną zakończyły wykłady naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Żylinie dotyczące wirtualnego przedsiębiorstwa na przykładzie współpracy polsko - słowackiej oraz przedstawiona przez konsultantów firmy REKORD prezentacja modeli zarządzania produkcją realizowanych w systemie Rekord.ERP, umożliwiających oparcie rozwiązań w firmach o podobnym profilu produkcji o wspólne doświadczenia.

Wykłady popołudniowe odbywały się w dwóch blokach:
- sesja użytkowników Rekord.ERP, na której zostały przedstawione m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonalność nowego systemu eCRM wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami, nowości w systemach finansowo - księgowych oraz innowacje w zakresie integracji modułów kadrowo - płacowych z systemami produkcyjnymi;
- sesja naukowa, na której poruszano tematykę metod i technik projektowania procesów produkcyjnych, jak również zarządzania produkcją oraz zasobami przedsiębiorstwa.

Dzień drugi otworzył cykl wykładów na temat implementacji najnowszych rozwiązań w zakresie wspomagania procesu produkcyjnego w systemie Rekord.ERP.
W trakcie poszczególnych prezentacji zwrócono uwagę m.in. na tak istotne zagadnienia jak:
- ergonomia pracy w systemie;
- dedykowane rejestracje operacji procesu wytwórczego;
- Produkt Data Mangement w systemie Techniczne Przygotowanie Produkcji;
- obsługę opakowań wyrobów gotowych;
- obsługę zadłużeń w systemie Faktura;
oraz nowości w modułach Gospodarka Magazynowa oraz Gospodarka Narzędziowa.
Poruszono także temat aplikacji internetowych cieszących się w ostatnim okresie dużym zainteresowaniem klientów - została przedstawiona nowa funkcjonalność oraz innowacje wprowadzone w systemach opartych
o interfejs przeglądarki internetowej.  

Jednym z najbardziej interesujących punktów konferencji były wystąpienia użytkowników systemu Rekord.ERP, podczas których managerowie projektów wdrożeń z różnych firm prezentowali swoje osiągnięcia i problemy
z implementacją pakietu. Doświadczenia w tym temacie zrelacjonował:
- Sławomir Kłos z firmy Converse przedstawiając interesujące rozwiązania z zakresu sprzedaży internetowej podczas której sprzedawane produkty są interaktywnie konfigurowane i dopasowywane przez klienta podczas sesji zakupu;
- Andrzej Sikora z firmy Lys Fusion Poland prezentując system obsługi magazynów z wykorzystaniem komputerów mobilnych oraz kodów kreskowych przy minimalnym zaangażowaniu zasobów ludzkich;
- Waldemar Bryniak oraz Jacek Słaboń z Zakładu Produkcji Specjalnej Bumar Łabędy przedstawili rozwiązania
z zakresu struktur montażowych w konstrukcjach wielkogabarytowych;
- Iwona Marczewska z firmy Precision Machinery Part Poland opisując dostosowanie systemu Rekord.ERP do indywidualnych potrzeb tego właśnie przedsiębiorstwa;
- Rafał Tomasik z firmy Wimed prezentując szeroką gamę autorskich pomysłów na wzbogacenie funkcjonalności, zaimplementowanych w użytkowanym przez to przedsiębiorstwo systemie.
Prezentacje stanowiły doskonałą platformę do wymiany doświadczeń między użytkownikami oraz prezentowały ciekawe rozwiązania indywidualne w zakresie pełnego wykorzystania pakietu Rekord.ERP.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie nagrody "Informatyka Roku 2006", która została przyznana Panu Andrzejowi Sikorze reprezentującemu firmę Lys Fusion Poland. Nagroda ta przyznawana od kilku lat ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz umiejętności komunikacji z użytkownikami i dostawcą oprogramowania. Wyróżnionej osobie oraz Dyrekcji przedsiębiorstwa gratulujemy!

Podsumowanie
W konferencji udział wzięło 37 przedstawicieli firm z terenu całej Polski oraz ponad 50 przedstawicieli świata nauki z takich uczelni jak: Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku - Białej, Uniwersytetu Technicznego
w Żylinie, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

W przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie 58% respondentów było zadowolonych, a 42% bardzo zadowolonych z przebiegu konferencji, przy czym wszyscy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

Opracował: Robert Gawlak