Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na FORUM UŻYTKOWNIKÓW systemu Rekord.ERP, autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne, które odbędzie się w dniach 11-12 października 2007 roku w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym REKORD w Bielsku-Białej.

Konferencja jest skierowana głównie do administratorów systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój informatyki w przedsiębiorstwach.

Mając na względzie potrzeby naszych klientów, postanowiliśmy zorganizować tegoroczne Forum w oparciu o zmienioną formułę organizacyjną. FORUM UŻYTKOWNIKÓW odbędzie się więc niezależnie od Konferencji Inżynierii Produkcji, organizowanej rokrocznie przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, dzięki czemu będziemy mogli poświęcić jeszcze więcej czasu i uwagi na wymianę doświadczeń, która stanowi dla naszej Firmy źródło inspiracji do dalszych działań. Biorąc jednak pod uwagę naszą dobrą współpracę ze środowiskiem akademickim, program Konferencji przewiduje interesujące wystąpienia profesorów, będących specjalistami w dziedzinach związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji oraz informatycznymi systemami zarządzania.

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych Konferencja w całości zostanie poświęcona programom wchodzącym w skład pakietu Rekord.ERP, bowiem FORUM UŻYTKOWNIKÓW systemu RATUSZ,  adresowane do urzędów i jednostek administracji publicznej, odbyło się w maju tego roku.

Tematyka tegorocznej Konferencji skoncentrowana będzie wokół rozwoju funkcjonalności pakietu Rekord.ERP, a tematem wiodącym będzie informatyczne wspomaganie przez nasz system procesu kontaktów z Odbiorcami i Dostawcami Państwa produktów.

Szczególnie zachęcamy do aktywnego udziału w części poświęconej Studiom Przypadków, które pozwolą na zaprezentowanie Państwa doświadczeń z funkcjonowania systemów informatycznych zbudowanych w oparciu o oprogramowanie naszego autorstwa w przedsiębiorstwach.
 
Licząc gorąco na Państwa uczestnictwo w FORUM UŻYTKOWNIKÓW, mam nadzieję, że program Konferencji stworzy dobre warunki dla otwartej wymiany poglądów, a wspólnie spędzony czas przyczyni się do pogłębienia dotychczasowej współpracy.

Serdecznie zapraszam

Janusz Szymura
Prezes Zarządu

INFORMACJE O KONFERENCJI

Adresaci Konferencji: Administratorzy systemów informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za rozwój informatyki w przedsiębiorstwach

Termin spotkania: 11-12 października 2007 roku
Termin zgłoszeń: do 2 października 2007 roku
Miejsce: Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy REKORD w Bielsku-Białej, ul. Startowa 13.

Koszt uczestnictwa w FORUM UŻYTKOWNIKÓW: 750 zł*
*) Dla przedstawiciela przedsiębiorstwa, które posiada aktualną umowę pogwarancyjną lub jest w trakcie wdrażania pakietu Rekord.ERP, udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnikom FORUM zapewniamy:
- nocleg,
- wyżywienie,
- materiały konferencyjne.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie FORUM:
Marek Wychowaniec - Pełnomocnik Zarządu ds. Przedsiębiorstw
tel. +48/33/497-83-13
tel. kom. 606-870-045
e-mail:

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki Konferencji oraz warunków uczestnictwa w FORUM zostaną zamieszczone na stronie www.rekord.com.pl w Dziale Aktualności w późniejszym terminie.