W dniach 11-12 października 2007 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się coroczna konferencja pod nazwą "Forum Użytkowników 2007". Spotkanie przeznaczone dla użytkowników systemu Rekord.ERP, jak co roku, cieszyło się wielkim zainteresowaniem ze strony naszych klientów.


Konferencję otworzył Prezes Zarządu - Janusz Szymura, który podczas swojej prezentacji zaznajomił uczestników z najważniejszymi wydarzeniami bieżącego roku, wymieniając m.in. nagrody, jakie firma otrzymała: "Złota Statuetka Polskiego Sukcesu", "Dobrodziej Sportu", czy Srebrny Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Na tym tle zostały poruszone kwestie związane m.in. z zarządzaniem jakością wg standardów ISO 9001:2000, a także wykorzystanie nowych form komunikacji z klientem za pomocą kanałów RSS.
Wystąpienie Prezesa poświęcone było również kierunkom rozwoju firmy REKORD i oferowanych produktów. Wśród planów na przyszłość najważniejszym celem, jaki wyznacza przed sobą firma są zmiany technologiczne oferowanego oprogramowania dotyczące technologii trójwarstwowej.
Prezes Zarządu podkreślił, że firma REKORD kładzie nacisk na ciągłe inwestowanie w pakiet programów Rekord.ERP, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii technologicznych i jest otwarta na indywidualne projekty przedsiębiorstw.

Z uwagi na dobrą współpracę firmy REKORD ze środowiskiem akademickim, kolejny punkt konferencji przewidywał wystąpienie profesora, będącego specjalistą w dziedzinie związanej z informatycznymi systemami zarządzania.  W swojej prezentacji prof. dr hab. inż. Józef Matuszek - Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przedstawił innowacje w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Zaprezentował współczesne techniki zarządzania operacyjnego, które cechuje wysoka efektywność i skuteczność.

Po krótkiej przerwie, ciąg dalszy wykładów rozpoczął się tematem wiodącym konferencji, jakim były kwestie informatycznego wspomagania przez system Rekord.ERP procesu kontaktów z odbiorcami i dostawcami. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na możliwości komunikacji z odbiorcami, jakie oferuje pakiet programów Rekord.ERP, wymieniając m.in. takie sposoby, jak: obieg dokumentów i szablony (mail, fax, papier), EDI, WEB EDI, pliki wymiany danych, a w szczególności rozwiązania internetowe, czyli e-Sprzedaż, e-Dostawca, e-Przedstawiciel.  

Podczas kolejnych prezentacji przedstawiono nowe elementy w systemach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, do których należą m.in. nowe formy rejestracji faktur zakupowych czy nowe formy symulacji wypłaty. Zaprezentowano również możliwości systemu Finanse wynikające z powiązania dokumentów księgowych z systemem zarządzania dokumentami.  

Ostatni w tym dniu wykład poświęcony był przedstawieniu nowych rozwiązań serwerowych oraz systemów pamięci masowej. Podczas prezentacji, prelegent dokonał przeglądu najnowszej oferty serwerów oraz omówił istotne zmiany technologiczne w tej dziedzinie.

Pierwszy dzień konferencji zakończył interesujący wszystkich uczestników punkt FORUM, a mianowicie indywidualne konsultacje ze specjalistami firmy REKORD, podczas których użytkownicy systemu Rekord.ERP mogli przedyskutować ewentualne problemy lub wątpliwości związane z użytkowaniem systemu autorstwa firmy REKORD oraz przekazać swoje uwagi i doświadczenia, które stanowią dla firmy źródło inspiracji do dalszych działań.

Dzień drugi otworzył cykl wykładów dotyczący nowości w systemie Rekord.ERP, podczas których prelegenci poruszyli tematy związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, nowymi możliwościami w systemie gospodarki materiałowej oraz udogodnieniami w systemie Rekord.ERP.
Tę część konferencji zwieńczył wykład dotyczący konfiguracji oprogramowania mobilnej rejestracji magazynowej, podczas którego prelegent przedstawił m.in. wymagania odnośnie terminali mobilnych oraz technologie wykorzystywane przy mobilnej obsłudze magazynu.    

Tematyka kolejnych prezentacji poruszała kwestie obsługi obcych baz danych przez system wspomagania decyzji Lider oraz system informowania Alerter. Prelegent omówił również nową wersję serwera Firebird, zwracając uwagę na problemy oraz korzyści z tym związane.

Jednym z najciekawszych punktów konferencji były studia przypadków, podczas których sami użytkownicy systemu Rekord.ERP mieli możliwość zaprezentowania najciekawszych rozwiązań, jakie zostały zaimplementowane w ich przedsiębiorstwach. W tej części przedstawiciele z firmy BRECO, GASKET oraz WIMED prezentowali swoje osiągnięcia oraz problemy związane z implementacją pakietu. Prezentacje stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat rozwoju systemu Rekord.ERP, a także podzielenia się ciekawymi autorskimi rozwiązaniami w zakresie pełnego wykorzystania funkcjonalności pakietu.

Miłym akcentem tegorocznego spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu nagrody "Informatyka Roku 2007", która została przyznana Panu Rafałowi Tomasikowi reprezentującemu przedsiębiorstwo WIMED w Tuchowie. Nagroda ta przyznawana od kilku lat ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz umiejętności komunikacji z użytkownikami i dostawcą oprogramowania. W tym roku po raz pierwszy przyznano również wyróżnienie dla "Szefa Projektu Roku 2007", w dowód uznania za skuteczne przeprowadzenie projektu informatycznego. Tytuł ten został nadany Panu Jerzemu Woyciechowskiemu z firmy SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie.  

W tegorocznym FORUM udział wzięło 46 przedstawicieli z 32 przedsiębiorstw z terenu całej Polski, a dowodem zadowolenia z uczestnictwa w konferencji jest ankieta gdzie 36% badanych zadeklarowało, że jest zadowolona, a 64% bardzo zadowolona z przebiegu "Forum Użytkowników 2007".

Podsumowując konferencję Prezes Janusz Szymura podziękował wszystkim uczestnikom, a w szczególności prelegentom, zarówno z firmy REKORD, jak i z firm użytkowników pakietu Rekord.ERP za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wyraził nadzieję, że wspólnie spędzony czas zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w konferencji w przyszłym roku.

Opracowanie: Agnieszka Ryba