W dniu dzisiejszym rozpoczęło się wdrożenie systemu Rekord.ERP w przedsiębiorstwie ANWIS z Włocławka.

Firma specjalizuje się w produkcji żaluzji i elementów potrzebnych do ich montażu. Docelowo system będzie pracował na 70 stanowiskach i obejmie swoim działaniem większość procesów biznesowych realizowanych wewnątrz organizacji, jak i w jej bezpośrednim otoczeniu.

Jednym z najistotniejszych celów wdrożenia systemu jest osiągnięcie jeszcze lepszego poziomu obsługi klientów m.in. poprzez implementację elektronicznej wymiany informacji pomiędzy firmą a jej odbiorcami i dostawcami (eSprzedaż, eDostawca, eCRM).

Zwieńczeniem wdrożenia będzie implementacja internetowego systemu informowania kierownictwa "LIDER", który umożliwi zarządowi bezpośredni wgląd w informacje z całego obszaru organizacji oraz dostarczy spersonalizowane środowisko analityczne umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji biznesowych.