Tematyka szkolenia ukierunkowana jest na funkcjonalność systemu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO w wersji WINDOWS, autorstwa firmy REKORD SI. Głównym celem spotkania jest zapoznanie użytkowników z nowymi funkcjami systemu jak i wymiana doświadczeń oraz poglądów w zakresie programów księgowych dla przedsiębiorstw.


Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2008 roku, godzina 9.30,  na terenie "Ośrodka Szkoleniowego REKORD" w Bielsku-Białej, przy ulicy Startowej 13.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na dedykowanym formularzu do dnia 04.02.2008 roku (poniedziałek) oraz uiszczenie stosownej opłaty w wysokości 200 zł od osoby. Honorowane będą rabaty wynikające z umów nadzoru autorskiego, serwisowych i konserwacyjnych.

Szczegółowy harmonogram jak i formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej oraz przygotowany do druku znajdują się w poniższych załącznikach.

Serdecznie Zapraszamy!