W nawiązaniu do wystosowanego wcześniej zaproszenia podajemy szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i zasad uczestnictwa w spotkaniu.

FORUM UŻYTKOWNIKÓW pakietu Rekord.ERP adresowane jest do administratorów systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój Informatyki w przedsiębiorstwach.

Spotkanie pozwoli zaznajomić się z nowościami w systemie Rekord.ERP i tradycyjnie będzie obejmowało wykłady,  seminaria oraz indywidualne konsultacje z pracownikami firmy REKORD SI.  Również od kilku lat nieodzownym elementem konferencji jest panel  dyskusyjny, który pozwala  zapoznać się z rozwiązaniami,  jakie w oparciu o system Rekord.ERP, wdrożyły inne firmy.

Na konferencji będziemy mieli przyjemność gościć profesorów Józefa Matuszaka i Milana Gregora (Słowacja), którzy przedstawią możliwości i potencjalne korzyści wynikające z technologii wielkoformatowego skanowania obiektów przemysłowych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem lub mailem wypełnionego formularza załączonego poniżej. Termin przesłania formularza upływa 16 października 2008 roku.

Uczestnikom spotkania zapewniamy:
- materiały konferencyjne,    
- nocleg,
- wyżywienie.

Termin spotkania: 23-24 października 2008 roku.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy REKORD w Bielsku-Białej, ul. Startowa 13.

Koszt uczestnictwa w FORUM UŻYTKOWNIKÓW: 800 zł netto.
Dla przedstawiciela firm, w którym pakiet Rekord.ERP objęty jest nadzorem autorskim (aktualna umowa serwisowa, konserwacyjna lub okres wdrażania pakietu) udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie FORUM:
Marek Wychowaniec - Pełnomocnik Zarządu Ds. Klientów Strategicznych