W dniach 23-24 października 2008 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się coroczna konferencja pod nazwą "Forum Użytkowników systemu Rekord.ERP - 2008". Tradycyjnie spotkanie pozwoliło zgromadzić liczną rzeszę użytkowników oprogramowania autorstwa firmy REKORD.


Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Matuszek - Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który przedstawił zagadnienia związane z wielkoformatowym skanowaniem obiektów przemysłowych. Ta innowacyjna metoda pozwala praktycznie przenieść opis 3D danego obiektu do komputera a następnie rozpocząć proces symulacji jego zachowania w środowisku wirtualnym. Technika staje się coraz bardziej dostępna kosztowo co zwiększa jej atrakcyjność biznesowego zastosowania np. do modelowania stanowisk pracy. Warto zaznaczyć, że Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej posiada własne laboratorium skanowania obiektów wielkogabarytowych jak i ściśle współpracuje w tej dziedzinie z Uniwersytetem w Zlinie na Słowacji.  

W kolejnym wystąpieniu Prezes Zarządu firmy REKORD - Janusz Szymura, oficjalnie otworzył konferencję, podsumował miniony rok oraz zapoznał uczestników z kierunkami rozwoju firmy jak i oferowanych produktów. Szczególną uwagę należy zwrócić na pewien zwrot w polityce podejścia firmy do Klienta a w zasadzie do rynku docelowego. Z perspektywy ostatnich lat trudno nie dostrzec, że główne siły firmy były skierowane na rozwiązywanie bardzo trudnych i skomplikowanych zagadnień związanych z wspomaganiem procesu zarządzania firmami produkcyjnymi. Takie podejście zaowocowało bardzo dojrzałym i rozbudowanym systemem, którego funkcjonalność jest wstanie sprostać najbardziej wyrafinowanym oczekiwania przedsiębiorstw produkcyjnych. Ale jednocześnie, w ocenie Prezesa, firma z niewystarczającą uwagą patrzyła na oczekiwania firm mniejszych, które może nie potrzebują tak zaawansowanej funkcjonalności ale za to są głodne jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań. W związku z powyższym kolejny rok poza organicznym rozwojem systemów dla produkcji będzie ukierunkowany na oczekiwania firm usługowych i handlowych oraz mniejszych producentów. Prezes Zarządu podkreślił, swoje przekonanie że takie podejście zaowocuje w najbliższym czasie innowacyjnymi rozwiązaniami z których skorzystają wszyscy klienci.    

Na tym tle zostały poruszone kwestie związane z udostępnieniem nowych form wsparcia szkoleniowo-wdrożeniowego po przez usługę NTRSupport. Już od pewnego czasu użytkownicy mają możliwość skorzystania z tej nowej formy zdalnej pomocy w zakresie oprogramowania autorstwa REKORD-u. Rozwiązanie to cechuje się szczególnym bezpieczeństwem oraz dostępnym monitoringiem połączenia.

Jednym z wiodących tematów konferencji była kwestia informatycznego wspomagania przez system Rekord.ERP procesu zarządzania dokumentami. Temat ten został ujęty w 4 aspektach:
- jako własne repozytorium oparte o portal internetowy np. do zarządzania dokumentacją ISO.
- dowody elektroniczne występujące w poszczególnych modułach Rekord.ERP traktowane jako zapis stanu procesu.
- integracja z pakietami biurowymi oraz oprogramowaniem do poczty elektronicznej i obsługi faksów.
- podpis elektroniczny - teoria, wymogi prawne i implementacja w systemie (e-faktury).
- przeglądarka rysunków konstrukcyjnych w systemach produkcyjnych

Drugim tematem było zastosowanie modułów Rekord.ERP jako narzędzia do prowadzenia elastycznej polityki cenowej.  Przedstawiono mechanizmy do: kształtowania ceny sprzedaży, obsługi wielowalutowości, udzielania rabatów, tworzenia list promocyjnych oraz cenowych ofert indywidualnych. W prezentacji nie pominięto również rozwiązań dedykowanych dla branż handlowych czy usługowych jak np.  programu lojalnościowego.

Podczas kolejnych wykładów przedstawiono kolejne nowe elementy w systemie Rekord.ERP, a w szczególności:
- Wprowadzenie zmienionej wersji Systemu Kontroli Jakości;
- Implementacja funkcji factoringu w modułach finansowych;
- Udostępnienie internetowego systemu Rejestracji Czasu pracy dedykowanego głównie dla pracowników umysłowych (wykorzystujących do pracy stanowisko komputerowe) i niewymagającego żadnych dodatkowych urządzeń sprzętowych.
- Przedstawienie nowego systemu administracyjnego wyposażonego w graficzny panel nadawania uprawnień do każdego elementu systemu Rekord.ERP;
- Zwiększenie funkcjonalności internetowego systemu analitycznego LIDER o możliwość uzyskania widoków złożonych co znakomicie ułatwi budowanie tzw. kart analitycznych. Są to takie formy zestawienia które na jednym ekranie są wstanie grupować informacje uzyskiwane z odrębnych zapytań (obszarów) i obrazować je w dowolnej formie (np. tabela, wykres, wskaźnik).

Jednym z najciekawszych punktów konferencji były studia przypadków, podczas których sami użytkownicy systemu Rekord.ERP mieli możliwość zaprezentowania najciekawszych rozwiązań, jakie zostały zaimplementowane w ich przedsiębiorstwach. W tej części przedstawiciele z firmy NICROMET, METCHEM oraz FAMED prezentowali swoje osiągnięcia oraz problemy związane z implementacją pakietu. Prezentacje stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat rozwoju systemu Rekord.ERP, a także podzielenia się ciekawymi autorskimi rozwiązaniami w zakresie pełnego wykorzystania funkcjonalności pakietu.

Miłym akcentem tegorocznego spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu nagrody "Informatyka Roku 2008", która została przyznana Pani Krystynie Główczak reprezentującej przedsiębiorstwo komunalne "THERMA" z Bielska-Białej. Nagroda ta przyznawana od wielu lat ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz umiejętności komunikacji z użytkownikami i dostawcą oprogramowania. W tym roku przyznano również wyróżnienie dla "Szefa Projektu Roku 2008", w dowód uznania za skuteczne przeprowadzenie projektu informatycznego. Tytuł ten został nadany Pani Halinie Woreckiej z Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego "FAMED" S.A. z Żywca.  

Podsumowując konferencję Prezes Janusz Szymura podziękował wszystkim uczestnikom, a w szczególności prelegentom, zarówno z firmy REKORD, jak i z firm użytkowników pakietu Rekord.ERP za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wyraził nadzieję, że wspólnie spędzony czas zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w konferencji w przyszłym roku.


{tab=Zdjęcia}{galeria}forumerp2008{/galeria}